שידור בקליק
קבלת היזון חוזר אוטומטית
לא כולל טיפול בשגויים
מחיר לחודש :
דמי שימוש קבועים : 19 ₪
3.5 ₪ לת"ז לחודש דיווח (לא כולל מע"מ)
>> הזמן מיכפל פנסיה
שידור בקליק
קבלת היזון חוזר אוטומטית
טיפול בשגויים
מחיר לחודש :
דמי שימוש קבועים : 49 ₪
9.5 ₪ לת"ז לחודש דיווח (לא כולל מע"מ)
>> הזמן מיכפל פנסיה +
הפתרון המושלם ללשכות השירות
עבודה ישירה מול לקוחותיך
טיפול בשגויים
מחיר לחודש :
דמי שימוש קבועים : 49 ₪ למעסיק
14.5 ₪ לת"ז לחודש דיווח (לא כולל מע"מ)
>> הזמן מיכפל פנסיה 360